Co děláme

Ryby nejsou jen tradiční postní jídlo a zpestření štědrovečerní tabule. Do svého jídelníčku bychom je měli zařadit přinejmenším dvakrát týdně. Představují důležitý zdroj jódu a nenasycených mastných kyselin. Přesto jich každý Čech v průměru sní jen necelých šest kilogramů ročně, těch sladkovodních potom sotva kilogram. V Rybářství Kolář však věříme, že to dokážeme změnit!

Chov ryb
Dnes na Vysočině v souladu s generacemi prověřenými postupy udržujeme na 150 rybníků, ve kterých každoročně odchováme v průměru 450 tun tržních a násadových ryb. Nabídku klasického českého kapra navíc v době jarních a podzimních výlovů rozšiřujeme také o další ceněné druhy – zejména amura, lína, candáta, štiku, sumce, či tolstolobika.

Jelikož není možné zajistit vedlejší rybu celoročně, zabýváme se také  ve značné míře chovem lososovitých druhů ryb (pstruh duhový, siven americký, pstruh obecný), které díky svým přirozeným vlastnostem vyžadují sice proudnou, studenou a poměrně čistou vodu, ale také jsou lépe přizpůsobeny k odchovu  v betonových průtočných systémech, kde by rybniční ryby složitě přežívaly. Chov lososovitých druhů zajišťují v současné době naše dvě střediska a to Velké Meziříčí a Ujčov. Navazujeme tak na téměř půl století trvající zkušenost Rybářství Velké Meziříčí, které se na přelomu tisíciletí stalo největším producentem pstruha duhového v České republice. Našim zákazníkům proto můžeme nabídnout i specialitu, jíž se v našich končinách nevěnuje úplně každý chovatel – pstruhy a siveny o větší kusové hmotnosti s typickou červenou svalovinou.

Dobře také víme, že stejně jako u lidí, i u ryb platí rčení: „jste to, co jíte“. Kvalitu našeho pstruha a sivena proto udržujeme na vysoké úrovni i díky prvotřídnímu krmivu od dánské firmy BioMar, která je jedničkou na světovém trhu. Ať už si tedy od nás odnesete živou rybu nebo dáte přednost výrobkům z ryb z naší zpracovny ve Velkém Meziříčí, můžete si být jisti, že jejich kvalitu doceníte v každém soustu. Zárukou vám přitom může být ocenění značkami Klasa, Český výrobek a Top delikatesa.

Pstruh duhový detail

Prodej
Nabízíme prodej tržních a násadových ryb, stejně jako široký výběr zpracovaných ryb z vlastní produkce na Vysočině.

Služby
Poradenství - jsme schopni Vám nabídnout služby v oblasti poradenství, týkající se vodoprávní problematiky spojené s malými vodními nádržemi a rybníky. Můžeme Vám poskytnout rady ohledně pasportizací historických rybníků, získání povolení nakládání s vodami, řešení majetkoprávních vztahů spojených s vodními díly, získání povolení na aplikaci závadných látek (krmení, hnojení), zápisy hrází do katastru nemovitostí a mnoho dalších souvisejících úkonů. V případě jakýchkoliv otázek se obracejte na pana Ing. Jiřího Müllera.

Doplňkové služby
Disponujeme dlouholetými zkušenostmi i požadovanou mechanizací v oblasti provádění vodohospodářských staveb – odbahňování, rekonstrukce či výstavba nových rybníků. Jsme schopni na jednotlivé zakázky vypracovat zdarma cenovou nabídku, která je konečná a v průběhu realizace nepřekročitelná. 
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na pana Zdeňka Ambrože.

Rybníky
Jak již bylo řečeno, v souladu s tradicemi poctivě udržuje kolem 150 rybníků na Vysočině (cca 800 ha vodní plochy), na kterých hospodaří naše dvě rybniční střediska se sídly v Křižanově a v Náměšti nad Oslavou. Z mnoha našich rybníků lze vyzdvihnout několik velmi ekologicky cenných lokalit. V našem vlastnictví jsou tři rybníky, na kterých byla vyhlášena maloplošná chráněná území s regionálním ekologickým významem, tzv. přírodní památky. Jedná se o rybníky Obecník, Maršovec a Čepička. Na rybníku Obecník u obce  Horní Libochová na Velkomeziříčsku byla vyhlášena přírodní památka s předmětem ochrany celosvětově ohrožené rostliny puchýřky útlé (Coleanthus subtilis). Na vodních plochách rybníků Maršovec a Čepička a přilehlých pozemcích u obce Pozďatín na Třebíčsku byla vyhlášena stejnojmenná přírodní památka Maršovec a Čepička. Litorální porosty na obou rybnících jsou vhodným biotopem pro život vzácných druhů obojživelníků. Předmětem ochrany je především kuňka ohnivá (Bombina bombina) a populace významných druhů rostlin na tento biotop vázaných. V neposlední řadě můžeme vyjmenovat rybníky, které se nalézají v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jedná se o rybníky Losenický a Brantecký v katastrálním území Velká Losenice, dále rybník Nový Vepřovský v katastrálním území Vepřová a Nadvepřovský rybník v katastru Račín u Polničky. Ve všech výše zmíněných lokalitách spolupracujeme a budeme i nadále spolupracovat s ochranáři přírody na zachování a zlepšení podmínek pro rozvoj chráněných biotopů a druhů na nich vázaných. 

Kapr lysec