Chov ryb

Chov ryb v rybnících na Českomoravské vrchovině (blíže na “Křižanovsku“ a “Náměšťsku“) existoval podle písemných záznamů již na přelomu 14. a 15. století. Rybníky byly tehdy zčásti obecní, soukromé a povětšinou panské.

V současné době na těchto a dalších rybnících (cca 800 ha vodní plochy) v našem vlastnictví hospodaří dvě rybniční střediska se sídly v Křižanově a Náměšti nad Oslavou. Produkce ryb z rybníků dosahuje v posledních letech v průměru 450 tun tržních a násadových ryb. Tradiční český kapr se na uvedeném množství podílí drtivou většinou (ca 95%). Jako ryby vedlejší, nabídku rozšiřující, jsou chovány i další hospodářsky ceněné druhy – především lín, candát, štika, sumec a amur.

Jelikož není možné zajistit vedlejší rybu celoročně, zabýváme se také ve značné míře chovem lososovitých druhů ryb (pstruh duhový, siven americký, pstruh obecný), které díky svým přirozeným vlastnostem vyžadují sice proudnou, studenou a poměrně čistou vodu, ale také jsou lépe přizpůsobeny k odchovu v betonových průtočných systémech, kde by rybniční ryby složitě přežívaly. Chov lososovitých druhů zajišťují v současné době naše dvě střediska a to Velké Meziříčí a Ujčov.

V chovu lososovitých druhů zaujímá z produkce násad nejdůležitější místo středisko Velká Losenice. Z důvodů jeho celkové rekonstrukce je část násadového materiálu pro naší firmu zajištována nákupy z prověřených chovů, zejména z Dánska a také ČR. Prodej násad je omezen na některé kategorie sivena amerického a pstruha obecného, vše na základě domluvy. I v tomto odvětví věříme ve zlepšení naší nabídky po znovuotevření pstruhařství ve Velké Losenici.

Specialitou, které se v České republice nevěnuje úplně každý chovatel lososovitých ryb, je v našich vodních podmínkách chov pstruhů a sivenů o větší kusové hmotnosti s červenou svalovinou.

 siven

Toto odvětví rybářské výroby společně s vlastní zpracovnou ryb ve Velkém Meziříčí, umožňuje firmě zabezpečit celoroční prodej rybího masa k jakýmkoliv kulinářským úpravám.

OCENĚNÍ KVALITY
NAŠICH VÝROBKŮ

klasa A
Český výrobek
Top Delikatesa