Chov ryb

Chov ryb v rybnících na Českomoravské vrchovině (blíže na “Křižanovsku“ a “Náměšťsku“) existoval podle písemných záznamů již na přelomu 14. a 15. století. Rybníky byly tehdy zčásti obecní, soukromé a povětšinou panské.

V současné době na těchto a dalších rybnících (cca 750 ha vodní plochy) v našem vlastnictví hospodaří dvě rybníkářská střediska se sídly v Křižanově a Náměšti nad Oslavou. Produkce ryb z rybníků dosahuje v posledních letech v průměru 460 tun tržních a násadových ryb. Tradiční český kapr se na uvedeném množství podílí drtivou většinou (ca 95%). Jako ryby vedlejší, nabídku rozšiřující, jsou chovány i další hospodářsky ceněné druhy – především lín, candát, štika, sumec a amur.

Zabýváme se také ve značné míře chovem lososovitých druhů ryb, které díky svým přirozeným vlastnostem vyžadují sice proudnou, studenou a poměrně čistou vodu, ale také jsou lépe přizpůsobeny k odchovu v itenzivních průtočných systémech. V posledních letech se soustředíme na chov sivena alsaského, který je kříženec sivena amerického a akrtického (alpského). Z losovitých ryb chováme sivena amerického a pstruha duhového. Chov lososovitých druhů zajišťují v současné době naše dvě střediska a to Velké Meziříčí a Ujčov.

V chovu lososovitých druhů zaujímá z produkce násad nejdůležitější místo středisko Velká Losenice. Z důvodů jeho celkové rekonstrukce je část násadového materiálu pro naší firmu zajištována nákupy z prověřených chovů v zahraničí a také v ČR. Násady lososovitých ryb využíváme jen pro náš chov, dále je neprodáváme. I v tomto odvětví věříme ve zlepšení naší nabídky po znovuotevření pstruhařství ve Velké Losenici.

Specialitou, které se v České republice nevěnuje úplně každý chovatel lososovitých ryb, je v našich vodních podmínkách chov pstruhů a sivenů o větší kusové hmotnosti 500 a více gramů s červenou svalovinou.

 siven

Toto odvětví rybářské výroby společně s vlastní zpracovnou ryb ve Velkém Meziříčí, umožňuje firmě zabezpečit celoroční prodej rybího masa k jakýmkoliv kulinářským úpravám.

OCENĚNÍ KVALITY
NAŠICH VÝROBKŮ

klasa A
Český výrobek
Top Delikatesa