Projekty

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000516 Rekonstrukce sádek – Křižanov

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000772 Nákup strojů – Rybářství Kolář

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000994 Rybník Skalka – Odbahnění a obnova objektů

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000996 Nákup vybaveni II– Rybářství Kolář

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000109 Investice do zařízení na středisku Náměšť nad Oslavou a rekonstrukce objektů rybníku Nadýmák

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000112 Modernizace líhně Velká Losenice, pořízení solárních panelů a nákup dopravního prostředku nad 12 tun