Prodej

Živé ryby

Tržní ryby

Tržní ryby celoroční nabídka:

Tržní ryby sezónní nabídka - pouze v období jarních a podzimních výlovů:

Násadové ryby

Vedle klasické rybníkářské produkce se zabýváme i chovem lososovitých ryb. Součástí činnosti je zajištění dostatečného množství násad nejen pro vlastní produkci tržních ryb ale i pro prodej ostatním odběratelům. Násadové ryby v různých věkových kategoriích jsou vhodné zejména k zarybňování.
Z hlediska prodeje násad je prodáván kapr v kategoriích:

Násady mohou být dodány, jak v hladké formě, tak i v šupinaté, váhové průměry se v rámci kategorii liší podle loveného rybníka.
Násady ostatních druhů, tj. amur 1-3letá násada, candát 1-3letá násada, lín 1-3letá násada, štika 1-3letá násada jsou nabízeny podle momentálního stavu v období jarních a podzimních výlovů, po ústní dohodě. Naše násadové ryby jsou distribuovány buď jako export do zemí EU, nebo ostatním rybářským subjektům, rybářským svazům či vlastníkům soukromých rybníků. Vysoká kvalita našich násadových ryb je dána kvalitou prostředí a odpovídající péčí, proto se k nám téměř všichni odběratelé rádi vrací.

V případě Vašeho zájmu o tržní i násadové ryby, nás prosím kontaktujte na níže uvedených prodejních místech (sádkách).

Prodejní místa:

pstruh_duhovy3

Líhně - vlastníme dva objekty:

Líheň Velká Losenice
Líheň Velká Losenice se nachází v areálu stejnojmenné pstruhárny a je zaměřena na produkci plůdku a raných stádií lososovitých ryb, převážně pstruha duhového. V současné době je připravována její kompletní rekonstrukce s přispěním Operačního programu Rybářství.

Kapří líheň „Petrův Zdar“
Kapří líheň nacházející se v katastrálním území Pikárec pod rybníkem Kuchyň, byla založena kolem roku 1890, jako tzv. „Velkostatku Moraveckého Kapří líheň“. Je určena k produkci váčkového plůdku kapra. Na líhni jsou používány generační ryby – původní populace Křižanovského hladkého kapra

Výtěr probíhá dle počasí od 10. 5. do 15. 6. . V současné době je líheň celkově rekonstruována s přispěním Operačního programu Rybářství. Jedním z cílů rekonstrukce je i rozšíření vytíraných druhů ryb, zejména o štiku a candáta.

VOP_8054

OCENĚNÍ KVALITY
NAŠICH VÝROBKŮ

klasa A
Český výrobek
Top Delikatesa