Prodej

Zpracovna ryb ve Velkém Meziříčí Vám nabízí celoročně tyto produkty. V případě zájmu prosíme zasílejte objednávky na zpracované ryby do středeční půlnoci. Děkujeme!

Naše výrobky získaly ocenění KLASA, ČESKÝ VÝROBEK, TOP DELIKATESA. Přesvědčte se sami o jedinečné chuti našich ryb a vyberte si z naší nabídky.

Ceník ryb na drobný prodej pro Velké Meziříčí od 1.1. 2022

Živé ryby Kategorie Cena za kg s DPH
Pstruh duhový tržní 165 Kč
Siven alsaský tržní 169 Kč
Siven alsaský "lososovitý" tržní 185 Kč
Kapr obecný tržní 88 Kč
Štika obecná tržní 299 Kč
Amur bílý tržní 110 Kč 
Lín obecný tržní 140 Kč
     
     
Chlazené vakuově balené výrobky Typ výrobku Cena za kg s DPH
Pstruh duhový kuchaný 212 Kč
Siven alsaský kuchaný 219 Kč
filet s kůží 350 Kč
filet bez kůže 403 Kč
Siven alsaský "lososovitý" kuchaný 236 Kč
filet s kůží 381 Kč
filet bez kůže 438 Kč
Kapr obecný

kuchaný 140 Kč
filet s kůží 249 Kč
filet bez kůže 271 Kč
trup 196 Kč
půlený 217 Kč
podkovy 232 Kč
hlavy 45 Kč
mlíčí 160 Kč
jikry 150 Kč
vnitřnosti 155 kč
Štika obecná kuchaná 418 Kč
filet s kůží 649 Kč
Amur bílý kuchaný 157 Kč
filet s kůží 275 Kč
Lín obecný kuchaný 187 Kč
Naložený filet ze sivena alsaského na gril 396 Kč
Naložený filet ze sivena alsaského "lososovitého" na gril 410 Kč
 
Uzené ryby a další sortiment Cena za kg s DPH
Pstruh duhový uzený kuchaný 300 Kč
Siven alsaský uzený kuchaný 305 Kč
filet s kůží 450 Kč
Kapr obecný uzený podkovy 251 Kč
Amur bílý uzený podkovy 268 Kč
Lín obecný uzený kuchaný 268 Kč
Síh maréna-peleď kuchaný 350 Kč
Koření na ryby dle nabídky 51 Kč/kus


Tel.: 607 102 315
E-mail: zpracovnaryb@rheaholding.cz

Výhradně se zabýváme zpracováním sladkovodních ryb z naší produkce na Vysočině. Největší podíl naší produkce zaujímají výrobky ze pstruha, sivena a také z kapra. Výrobky z vedlejších druhů ryb jako je např. amur, lín, štika, candát, sumec máme k dispozici v omezeném množství pouze v období jarních a podzimních výlovů. Zpracováváme vždy čerstvé ryby, které jsou následně vakuově balené. Trvanlivost našich výrobků při teplotě 0°C až 3°C je 7 dnů od data výroby.

K prodeji nabízíme nejen ryby zpracované, ale i ryby živé, které můžeme rozdělit na ryby tržní a ryby násadové. Našim odběratelům můžeme nabídnout násady v různých věkových kategoriích, které jsou vhodné zejména k zarybňování. V rámci prodeje zpracovaných ryb si můžete vybrat celoročně mezi výrobky ze pstruha či sivena, které chováme v areálu zpracovny. Výrobky z ostatních druhů sladkovodních ryb jsou dle sezóny na objednání. Naše ryby zpracováváme vždy co nejkratší dobu před odběrem, abychom Vám mohli zaručit tu nejvyšší jakost.

Živé ryby

Předvánoční prodej ryb probíhá od 21.12. 2022 do 23.12.2022 jako každý rok. 

Živé ryby - Tržní a násadové

Tržní ryby celoroční nabídka:

Tržní ryby sezónní nabídka - pouze v období jarních a podzimních výlovů:

Násadové ryby

Vedle klasické rybníkářské produkce se zabýváme i chovem lososovitých ryb. Součástí činnosti je zajištění dostatečného množství násad nejen pro vlastní produkci tržních ryb ale i pro prodej ostatním odběratelům. Násadové ryby v různých věkových kategoriích jsou vhodné zejména k zarybňování.
Z hlediska prodeje násad je prodáván kapr v kategoriích:

Násady mohou být dodány, jak v hladké formě, tak i v šupinaté, váhové průměry se v rámci kategorii liší podle loveného rybníka.
Násady ostatních druhů, tj. amur 1-3letá násada, candát 1-3letá násada, lín 1-3letá násada, štika 1-3letá násada jsou nabízeny podle momentálního stavu v období jarních a podzimních výlovů, po ústní dohodě. Naše násadové ryby jsou distribuovány buď jako export do zemí EU, nebo ostatním rybářským subjektům, rybářským svazům či vlastníkům soukromých rybníků. Vysoká kvalita našich násadových ryb je dána kvalitou prostředí a odpovídající péčí, proto se k nám téměř všichni odběratelé rádi vrací.

V případě Vašeho zájmu o tržní i násadové ryby, nás prosím kontaktujte na níže uvedených prodejních místech (sádkách).

Prodejní místa:

pstruh_duhovy3

Líhně - vlastníme dva objekty:

Líheň Velká Losenice
Líheň Velká Losenice se nachází v areálu stejnojmenné pstruhárny a je zaměřena na produkci plůdku a raných stádií lososovitých ryb, převážně pstruha duhového. V současné době je připravována její kompletní rekonstrukce s přispěním Operačního programu Rybářství.

Kapří líheň „Petrův Zdar“
Kapří líheň nacházející se v katastrálním území Pikárec pod rybníkem Kuchyň, byla založena kolem roku 1890, jako tzv. „Velkostatku Moraveckého Kapří líheň“. Je určena k produkci váčkového plůdku kapra. Na líhni jsou používány generační ryby – původní populace Křižanovského hladkého kapra

Výtěr probíhá dle počasí od 10. 5. do 15. 6. . V současné době je líheň celkově rekonstruována s přispěním Operačního programu Rybářství. Jedním z cílů rekonstrukce je i rozšíření vytíraných druhů ryb, zejména o štiku a candáta.

VOP_8054

OCENĚNÍ KVALITY
NAŠICH VÝROBKŮ

klasa A
Český výrobek
Top Delikatesa