Kompenzace Rybářství Kolář

Kompenzace Rybářství Kolář

Název projektu: Kompenzace Rybářství Kolář

Reg. č. projektu:  CZ.08.02.01/04/23_004/0000107

Popis projektu

Projekt přispívající k dobrému stavu životního prostředí, včetně ochrany a obnovy přírody, zachování, ochrany ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat na 26 rybnících, na kterých žadatel hospodaří.

Převažující cíl projektu:

Kompenzace, v rámci Operačního programu Rybářství 2021-2027, aktivita 08.02.05.02.21.04 

Zpět