MODERNIZACE LÍHNĚ VELKÁ LOSENICE

MODERNIZACE LÍHNĚ VELKÁ LOSENICE

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000112 Modernizace líhně Velká Losenice, pořízení solárních panelů a nákup dopravního prostředku nad 12 tun

Předmětem projektu je modernizace vybavení pstruží líhně na středisku Velká Losenice včetně pořízení solárních panelů, dále pořízení mobilního lovícího zařízení a kompresoru a nákup nákladního automobilu.

Cíl a výsledky projektu: 

Investice, které jsou předmětem projektu, jsou důležité a nezbytné pro další dlouhodobé fungování podniku při zachování stávajících aktivit, kvalitního a dlouhodobého provozu na středisku. Jedná se o potřebné investice do dalšího plánovaného rozvoje střediska za účelem dlouhodobého zvyšování produkce a kvalitního chovu s konečným důsledkem zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím technologického rozvoje. 

Výsledkem projektu je modernizace budovy a výměna technologie rybí líhně, přičemž jsou investice nezbytné pro dlouhodobé zajištění provozu. Zlepšení konkurenceschopnosti podniku na trhu. 

Pořízením solárních panelů přispíváme k využívání obnovitelných zdrojů energie s hlavním účelem optimalizací teploty pro jednotlivá vývojová stádia ryby a k ohřevu TUV pro zaměstnance. 

Významnou investicí projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun, čímž žadatel zajistí plynulou obslužnost střediska. 

Dalšími investicemi jsou zařízení pro vlastní produkci ryb v podobě kompresorů a kombinovaného lovícího zařízení, která jsou nezbytná pro chod střediska, přičemž se jedná o technicky lepší vybavení.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět