MODERNIZACE RYBÍ LÍHNĚ PIKÁREC

MODERNIZACE RYBÍ LÍHNĚ PIKÁREC

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy a pořízení technologie rybí líhně včetně solárních panelů na středisku Křižanov (kat. úz. Pikárec), pořízení zásobníků krmiv a automobilu do 3,5 tuny. 

Cíl a výsledky projektu: 

Investice, které jsou předmětem projektu, jsou důležité a nezbytné pro další dlouhodobé fungování podniku při zachování stávajících aktivit, kvalitního a dlouhodobého provozu na středisku. Jedná se o potřebné investice do dalšího rozvoje střediska za účelem dlouhodobého zvyšování produkce a kvalitního chovu s konečným důsledkem zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím technologického rozvoje. 

Výsledkem projektu bude rekonstrukce budovy líhně včetně pořízení technologie, čímž předpokládáme navýšení produkce kapřího plůdku téměř dvojnásobně. 

Pořízením solárních panelů směřujeme k využívání obnovitelných zdrojů energie s potenciálem snížení spotřeby energie pro ohřev vody nutné pro jednotlivá stádia vývoje kapřího plůdku. 

Dalšími investicemi projektu jsou zásobníky krmiva nutné pro kvalitní obsluhu rybníků na středisku a částečná obnova vozového parku střediska – osobní automobil, nezbytná pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a pro kvalitní obsluhu střediska. 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět