NÁKUP TECHNIKY

NÁKUP TECHNIKY

NÁKUP TECHNIKY DO RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000483 Nákup techniky do Rybářství Kolář

Předmětem projektu je pořízení techniky a potřebného vybavení do rybářství - traktoru s přídavnými stroji, pásového bagru, lodních motorů, drobného rybářského vybavení, techniky na údržbu areálu.

Cíl a výsledky projektu: 

Žadatel má již dlouholetou tradici v rybářství v místní oblasti. Jeho rybářský podnik však není vybaven pro plnou obslužnost a konkurenceschopnost při celoroční práci na hospodářství a při uvádění ryb na trh. Žadatel se v průběhu let postupně vybavoval základním vybavením, které potřeboval pro základní obslužnost hospodářství. Aktuální vybavenost podniku však zamezuje dalšímu vývoji a snižuje konkurenci schopnost podniku.

Realizací projektu bude podnik dovybaven potřebnou technikou - aerátory, krmítky, čerpadly, sítěmi, káděmi, křovinořezy, motorovými pilami, zahradním traktorem, sekačkou, elektromotory, traktorem, stroji k traktoru a bagrem. Veškerou techniku a vybavení žadatel nutně potřebuje pro celoroční obslužnost rybničního hospodářství a dále při uvádění ryb na trh.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět