NÁKUP VOZIDEL

NÁKUP VOZIDEL

NÁKUP VOZIDEL – RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000471 Nákup vozidel – Rybářství Kolář

Předmětem projektu je pořízení potřebného vybavení do rybářství - terénní vozidla, užitkové vozidlo se sklopnou plochou, nákladní vozidla, hydraulická ruka, nástavba na obilí, přívěsy a bedny na převoz ryb.

Cíl a výsledky projektu: 

Žadatel má již dlouholetou tradici v rybářství v místní oblasti. Jeho rybářský podnik však není vybaven pro plnou obslužnost a konkurenceschopnost při celoroční práci na hospodářství a při uvádění ryb na trh. Žadatel se v průběhu let postupně vybavoval základním vybavením, které potřeboval pro základní obslužnost hospodářství. Aktuální vybavenost podniku však zamezuje dalšímu vývoji a snižuje konkurenceschopnost podniku.

Realizací projektu bude podnik dovybaven potřebnou technikou - užitková terénní vozidla, nákladní vozidla a přívěsem a nástavbu na obilí. Veškerou techniku a vybavení žadatel nutně potřebuje pro celoroční obslužnost rybničního hospodářství a dále při uvádění ryb na trh.

 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět