NÁKUP VYBAVENÍ - RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ

NÁKUP VYBAVENÍ - RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ

NÁKUP VYBAVENÍ

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000796 Nákup vybavení – Rybářství Kolář

Předmět projektu

Žadatel má již dlouholetou tradici v rybářství v místní oblasti. Jeho rybářský podnik však není vybaven pro plnou obslužnost a konkurenceschopnost při celoroční práci na hospodářství a při uvádění ryb na trh. Žadatel se v průběhu let postupně vybavoval základním vybavením, které potřeboval pro základní obslužnost hospodářství. Aktuální vybavenost podniku však zamezuje dalšímu vývoji a snižuje konkurenci schopnost podniku.

Realizací projektu bude podnik dovybaven potřebným vybavením. Veškeré vybavení žadatel nutně potřebuje pro celoroční obslužnost rybničního hospodářství a dále při uvádění ryb na trh.

Cíl a výsledky projektu:

Výsledkem projektu je pořízení vybavení do rybářství, které bude přispívat výhodnější ekonomice provozu, dojde ke stabilizaci stávající produkce a zvýší se konkurenceschopnost žadatele. V budoucnosti po ukončení projektu bude technika dále využívána v rybářském provozu žadatele.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět