Nákup vybavení do zpracovny

Nákup vybavení do zpracovny

Projekt CZ.10.3.107/3.2/0.0/16_006/0001448

Předmět projektu

Aktuálně nemá žadatel vhodnou komorovou vakuovou baličku. Vybavení je nutné pro správný provoz a sledování výrobku z ryb na trhu v ČR. Realizací projektu bude žadatel dovybaven konkurence schopným vybavením a bude tak možné lépe sledovat jeho výrobky na trhu. Vybavení bude používáno v budově zpracovny ryb, Na Příkopech 333/55, Velké Meziříčí.

Cíl a výsledky projektu:

Výsledkem projektu je pořízení komorové vakuové baličky. Vybavení bude i nadále používáno v podniku žadatele.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

 

 

Zpět