NÁKUP VYBAVENÍ II. - RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ

NÁKUP VYBAVENÍ II

NÁKUP VYBAVENÍ II.

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000996 Nákup vybavení II. – Rybářství Kolář

Předmět projektu

Žadatel má již dlouholetou tradici v rybářství v místní oblasti. Jeho rybářský podnik však není vybaven pro plnou obslužnost a konkurenceschopnost při celoroční práci na hospodářství a při uvádění ryb na trh. Žadatel se v průběhu let postupně vybavoval základním vybavením, které potřeboval pro základní obslužnost hospodářství. Aktuální vybavenost podniku však zamezuje dalšímu vývoji a snižuje konkurenci schopnost podniku.

Realizací projektu bude podnik dovybaven potřebnou technikou – lovící zařízení, nakladače a počítadlo ryb. Veškeré vybavení žadatel nutně potřebuje pro obslužnost rybničního hospodářství – výlovy, nakládka ryb při uvádění ryb na trh.

Cíl a výsledky projektu:

Výsledkem projektu je pořízení vybrané techniky do rybářství, které bude přispívat výhodnější ekonomice provozu, dojde k stabilizaci stávající produkce a zvýší se konkurenční schopnost žadatele. V budoucnosti po ukončení projektu bude technika dále využívána v rybářském provozu žadatele.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

 

evropska unie

Zpět