Nákup vybavení III.

Nákup vybavení III.

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001390

Předmět projektu

Žadatel má již dlouholetou tradici v rybářství v místní oblasti. Jeho rybářský podnik však není vybaven pro plnou obslužnost a konkurenceschopnost při celoroční práci na hospodářství a při uvádění ryb na trh. Žadatel se v průběhu let postupně vybavoval základním vybavením, které potřeboval pro základní obslužnost hospodářství. Aktuální vybavenost podniku však zamezuje dalšímu vývoji a snižuje konkurenci schopnost podniku. Realizací projektu bude podnik dovybaven potřebnou technikou. Veškeré vybavení žadatel nutně potřebuje pro obslužnost rybničního hospodářství - výlovy, nakládka ryb při uvádění ryb na trh. Umístění bude v areálu sádek, na ostatní ploše a mříže ve vodní nádrži umělé.

Cíl a výsledky projektu:

Výsledkem projektu je pořízení vybavení do rybářství, které bude přispívat výhodnější ekonomice provozu, dojde ke stabilizaci stávající produkce a zvýší se konkurenceschopnost žadatele. V budoucnosti po ukončení projektu bude technika dále využívána v rybářském provozu žadatele.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

 

 

Zpět