ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU NADÝMÁK

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU NADÝMÁK

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKU NADÝMÁK

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000106 Odbahnění rybníků Nadýmák

Předmětem projektu je odbahnění a odstranění sedimentu na rybníku Nadýmák.

Na tento projekt navazuje projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000109 Investice do zařízení na středisku Náměšť nad Oslavou a rekonstrukce objektů rybníku Nadýmák.

Cíl a výsledky projektu: 

Investice, které jsou předmětem projektu, jsou důležité a nezbytné pro další dlouhodobé fungování podniku při zachování stávajících a zvýšení aktivit, kvalitního a dlouhodobého provozu na středisku s konečným důsledkem zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím technologického rozvoje.

 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět