ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ - RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ OVČAČKA A TROUBNÍK

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ - RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000472 Odbahnění rybníků – Rybářství Kolář

Předmět projektu Předmětem projektu je odbahnění rybníků Ovčačka a Troubník s rekonstrukcí hráze, výpustního zařízení, bezpečnostního přelivu, loviště a kádiště a uložení vytěženého sedimentu.

Cíl a výsledky projektu

V současné době je v rybnících Ovčačka a Troubník velké množství sedimentu, který omezuje chov ryb. Výsledkem projektu je rekonstrukce dvou rybníků, které budou opět plnit svojí funkci. Přínosem bude nová produkce ryb, které pomůže žadateli stabilizovat svojí produkci a zvýší tak konkurenceschopnost žadatele na trhu. Rybníky budou využívány dál i po ukončení projektu k chovu ryb.

Realizací projektu dojde k odbahněním obou rybníků, bude obnovena původní funkce rybníků a s tím i chov ryb, který pomůže k stabilizaci produkce ryb žadatele.

 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět