ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ OVČAČKA A TROUBNÍK

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ OVČAČKA A TROUBNÍK

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět