REKONSTRUKCE RYBNÍKU NADÝMÁK

REKONSTRUKCE RYBNÍKU NADÝMÁK

INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ NA STŘEDISKU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKU NADÝMÁK

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000109 Investice do zařízení na středisku Náměšť nad Oslavou a rekonstrukce objektů rybníku Nadýmák

Předmětem projektu je pořízení zařízení pro vlastní produkci ryb na středisku Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce objektů rybníka Nadýmák, pořízení solárních kolektorů pro středisko a nákup nákladního automobilu.

Cíl a výsledky projektu: 

Investice, které jsou předmětem projektu, jsou důležité a nezbytné pro další dlouhodobé fungování podniku při zachování stávajících aktivit, kvalitního a dlouhodobého provozu na středisku s konečným důsledkem zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím technologického rozvoje.

Výsledkem projektu je pořízení zařízení pro vlastní produkci ryb: čerpadlo, rybářské sítě, zásobníky krmiva a motorová pila na led. Jedná se o technicky lepší vybavení nezbytné pro kvalitní a plynulý chod střediska. Dalším významným aspektem projektu je rekonstrukce hráze, bezpečnostního přelivu a výpustního zařízení rybníka Nadýmák s cílem jeho dlouhodobého fungování. 

Významnou investicí projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12 tun, čímž žadatel zajistí plynulou obslužnost střediska. 

Provozem solárních panelů dojde k účinnějšímu využívání ekologicky šetrných zdrojů energie, přičemž solární panely budou využívány pro ohřev TUV pro zaměstnance. 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět