REKONSTRUKCE SÁDEK KŘIŽANOV

REKONSTRUKCE SÁDEK KŘIŽANOV

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000516 Rekonstrukce sádek – Křižanov

Předmětem projektu
Rekonstrukce sádek v Křižanově, nákup přívlače a odchovných žlabů.

Cíl a výsledky projektu: 

Investice, které jsou předmětem projektu, jsou důležité a nezbytné pro další dlouhodobé fungování podniku při zachování stávajících aktivit, kvalitního a dlouhodobého provozu na středisku. Jedná se o potřebné investice do dalšího plánovaného rozvoje střediska za účelem dlouhodobého zvyšování produkce a kvalitního chovu s konečným důsledkem zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím technologického rozvoje. Pozitivním aspektem je dále zlepšením prostředí pro chov ryb a snížení stresových faktorů jejich pobytu na sádkách.

Výsledkem projektu je navazující rekonstrukce sádek Křižanov, díky níž dojde ke zvýšení komfortu pobytu ryby na sádkách, zlepšení prostředí pro ryby, technické a technologické zhodnocení střediska a zvýšení bezpečnosti chodu střediska pro zaměstnance.

Dalšími investicemi projektu jsou zařízení k vlastní produkci ryb a to konkrétně přívlač (rybářská síť) na ryby a nákup odchovných žlabů.

 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

 

 

 

 

evropska unie

Zpět