REKONSTRUKCE SÁDEK KŘIŽANOV A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKU PLAŇKOVANÝ

REKONSTRUKCE SÁDEK KŘIŽANOV A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKU PLAŇKOVANÝ

Předmětem projektu je rekonstrukce sádek na středisku Křižanov, rekonstrukce objektů rybníku Plaňkovaný a pořízení solárních panelů a zařízení  k vlastní produkci ryb.

Cíl a výsledky projektu: 

Investice, které jsou předmětem projektu, jsou důležité a nezbytné pro další dlouhodobé fungování podniku při zachování stávajících aktivit, kvalitního a dlouhodobého provozu na středisku. Jedná se o potřebné investice do dalšího plánovaného rozvoje střediska za účelem dlouhodobého zvyšování produkce a kvalitního chovu s konečným důsledkem zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím technologického rozvoje. Pozitivním aspektem je dále zlepšením prostředí pro chov ryb, snížení stresových faktorů jejich pobytu na sádkách a v rybnících a tím založení základů s konečným efektem kvalitního masa ryby pro konečného konzumenta.

Výsledkem projektu je částečná rekonstrukce sádek Křižanov, díky níž dojde ke zvýšení komfortu pobytu ryby na sádkách, zlepšení prostředí pro ryby. Dále je v projektu řešena rekonstrukce štěrkového podsypu krmného místa a souvisejícího břehu a opevnění hráze proti abrazi kamenným štětem na rybníku Plaňkovaný. 

Pořízením solárních panelů směřujeme k využívání obnovitelných zdrojů energie s potenciálem snížení spotřeby energie pro ohřev vody a zlepšení pracovních (sociálních) podmínek pro zaměstnance. 

Dalšími investicemi projektu jsou zařízení k vlastní produkci ryb a to konkrétně rybářské sítě (vatky, prubní ploty, podložní sítě), čerpadlo, třídičky na ryby, brakovací stoly a oximetry. 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět