REKONSTRUKCE SÁDEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU I. – RYBÁŘSKÉ OBJEKTY SÁDEK

REKONSTRUKCE SÁDEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU I. – RYBÁŘSKÉ OBJEKTY SÁDEK

REKONSTRUKCE SÁDEK V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU I.

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000493 Rekonstrukce sádek v Náměšti nad Oslavou I. – rekonstrukce objektu sádek

Předmět projektu

V současné době jsou sádky po stavební i technologické stránce zastaralé a z dlouhodobého hlediska neodpovídají kvalitnímu provozu. Žadatel proto přistoupil ke kompletní rekonstrukci a obnově nemovitostí, technologie a zařízení.

Realizací projektu bude mít podnik žadatele modernizované sádky, které nutně potřebuje pro celoroční obslužnost rybničního hospodářství a dále při uvádění ryb na trh.

Cíl a výsledky projektu:

Investice, které jsou předmětem projektu, jsou důležité a nezbytné pro další dlouhodobé fungování podniku při zachování stávajících aktivit, kvalitního a dlouhodobého provozu na středisku. Jedná se o potřebné investice do dalšího plánovaného rozvoje střediska za účelem dlouhodobého zvyšování produkce a kvalitního chovu s konečným důsledkem zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím technologického rozvoje. Pozitivním aspektem je dále zlepšením prostředí pro chov ryb a snížení stresových faktorů jejich pobytu na sádkách.

Výsledkem projektu je navazující rekonstrukce sádek Náměšť nad Oslavou, díky níž dojde ke zvýšení komfortu pobytu ryby na sádkách, zlepšení prostředí pro ryby, technické a technologické zhodnocení střediska a zvýšení bezpečnosti chodu střediska pro zaměstnance.

Dalšími investicemi projektu jsou zařízení k vlastní produkci ryb a to konkrétně přívlač (rybářská síť) na ryby a nákup vaky na nádrže.

 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět