REKONSTRUKCE SÁDEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU II. - ZÁZEMÍ

REKONSTRUKCE SÁDEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU II. - ZÁZEMÍ

REKONSTRUKCE SÁDEK V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU II.

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000473 Rekonstrukce sádek v Náměšti nad Oslavou II. – zázemí

Předmět projektu

V současné době jsou sádky po stavební i technologické stránce zastaralé a z dlouhodobého hlediska neodpovídají kvalitnímu provozu. Žadatel proto přistoupil ke kompletní rekonstrukci a obnově nemovitostí, technologie a zařízení.

Realizací projektu bude mít podnik žadatele modernizované sádky, které nutně potřebuje pro celoroční obslužnost rybničního hospodářství a dále při uvádění ryb na trh.

Cíl a výsledky projektu:

Investice, které jsou předmětem projektu, jsou důležité a nezbytné pro další dlouhodobé fungování podniku při zachování stávajících aktivit, kvalitního a dlouhodobého provozu na středisku. Jedná se o potřebné investice do dalšího plánovaného rozvoje střediska za účelem dlouhodobého zvyšování produkce a kvalitního chovu s konečným důsledkem zvýšení konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím technologického rozvoje. Pozitivním aspektem je dále zlepšením prostředí pro chov ryb a snížení stresových faktorů jejich pobytu na sádkách.

V projektu bude realizována rekonstrukce sádek, dle přiložené projektové dokumentace: opěrná zeď, ocelový přístřešek, slovovací objekt, odvodnění zpevněných ploch a zpevněné plochy, rekonstrukce rozvodů NN a VO a přestavba objektu stodoly.Dále bude koupena váha a odchovné žlaby.

 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

Zpět