Projekty

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000116 Modernizace rybí líhně Pikárec, pořízení solárních panelů a osobního automobilu

Reg.č. CZ.08.02.01/04/23_004/0000107