Projekty

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000516 Rekonstrukce sádek – Křižanov

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000112 Modernizace líhně Velká Losenice, pořízení solárních panelů a nákup dopravního prostředku nad 12 tun

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000116 Modernizace rybí líhně Pikárec, pořízení solárních panelů a osobního automobilu

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000115 Rekonstrukce sádek Křižanov a rekonstrukce objektů rybníku Plaňkovaný

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000106 Odbahnění rybníků Nadýmák

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000471 Nákup vozidel – Rybářství Kolář